Fjernhealing

Hvad tanker kan

Teosoffen Annie Besant mente, at bevidstheden bestandigt ændrede sin vibration. Når vi kommer i berøring med en, hvis tanker er ophøjede, vil denne tankevibrationer vække vibrationer i vores mentallegemer, der er i stand til at svare. Den nytte og fordel, vi modtager beror i stor udstrækning på vores egne tidligere tænkning og vores ”forståelse” af vores evne til at svare betinges af denne.

Man kan kun tænke sine egne tanker, men når man gør det, fremkalder man derved tilsvarende vibrationer i tankestoffet omkring sig. Disse spiller ind på os, og fremkalder i vores mentallegeme sympatiske vibrationer, som igen påvirker bevidstheden. En tænker uden for os kan kun påvirke vores bevidsthed ved at vække disse vibrationer i vores mentallegemer. Men det er ikke altid, at fremkaldelsen af sådanne vibrationer, der kommer udefra, efterfølges af forståelse. Virkningen ligner undertiden den, som solen, regnen, og jorden øver på frøkornet der ligger begravet i mulden.

Man mærker i begyndelsen intet synligt svar på de vibrationer der spiller ind på frøkornet, men i dets indre er der en fin sitren af det besjælede liv. Denne sitren vil vokse sig stærkere og stærkere dag for dag, indtil det voksende liv bryder frøskallen og udsender rødder og vækstspire.

Således også med sjælen. Der er en svag dirren indvendig i bevidstheden, før den er i stand til at give et svar udad på de indtryk, den har modtaget. Og selv om vi endnu ikke kan forstå en ædel tænker, så er der dog inden i os en ubevidst sitren, som forløberen for den bevidste reaktion. Når vi går fra en stor personlighed, er vi lidt nærmere det rige tankeliv, som udstrømmer fra denne person, end vi var tidligere. Tankespiren er blevet født i os, og vores sjæle er hjulpet fremad i deres udvikling. 

Ophavsmanden inden for den nyeste forskning om tankers helbredende virkning er forskeren Bruce Lipton, som har skrevet bogen ”Intelligente celler”. Han har bevist at, en tanke rejser igennem nervesystemet med høj hastighed og påvirker os på celleplan hurtigere, end du kan nå at sige nanosekund. Forskning viser, at tanker kan helbrede. Bruce Lipton har skrevet en banebrydende bog med titlen ”Intelligente celler” bogen fortæller helt enkelt og tydeligt hvordan vores celler styres af det miljø, vi skaber i kroppen de budskaber der udgår fra vores positive eller negative tanker. Hver eneste celle er i kontakt med det omgivende miljø via sin overflade, cellemembranen og dens receptorer. På præcis samme måde som vi mennesker er i kontakt med omverden via vores sanser. De modtager hele tiden impulser fra den ydre verden, og disse indtryk er afgørende for det meste af, hvad vi gør, siger, tænker og føler.

Du kan påvirke dine celler ved at påvirke deres miljø. Rent fysisk skaber du påvirkning på mange måder. 

  • Ved den luft du indånder og dybden af dit åndedrag.
  • Ved det du spiser og drikker.
  • Ved det stof din hud er i fysisk kontakt med.
  • Ved de elektromagnetiske stråler du udsætter dig selv for fra telefoner og andet udstyr
  • Og så den største og hurtigste faktor: dine tanker.                           

”Du kan tænke forandring ind i dine celler på godt og ondt”

Cellerne Tilpasser sig:
Dit nervesystems interne kommunikation består af dine tanker.
Det handler ikke længere om tro – det handler om videnskab, og videnskaben slår nu fast, at vores tanker er den allerstørste faktor, når det handler om påvirkning af kroppen og vores helbred.


Når vi hører via kvantefysik, hvordan kvanter  bevæger sig på tværs af tid og rum, som det forklares på videoen her, er det slet ikke mystisk, at fjernhealing virker.
kh.Dorrit

Det sker i Aka´s øjne

”Synet kom tilbage” I Sommeren 2003 kommer Aka på 8 år første gang hos mig for få healing. Aka og hendes far og mor har valgt at dele deres oplevelse med læserne af denne artikel. Healing er for...

Læs mere

I fjernhealing behandling hos Dorrit

"Jeg fik i august måned problemer med mit underliv. Og havde derfor akut brug for hjælp. Til at overvinde chokket over at nogle celler i min krop pludselig ikke opførte sig normalt – og til at blive r...

Læs mere