Særlig sensitive

Er du et særligt følsomt menneske, som synes verden virker overvældende?

 • Er din følsomhed et problem?
 • Har du et sensitivt barn der mistrives?
 • Vil du gerne hjælpe dit barn med at være stolt og stærk i denne følsomhed/empati? 
 • Din indre ro og integritet er den største gave du kan give dit barn. 
 • Har du brug for at finde indre fred i den ydre verdens kaos?
 • Ønsker du at få redskaber til at bevare din gode energi? 
 • Er du strandet i frygtens jerngreb?
 • Ønsker du at overvinde frygten?
 • Du er det der overvinder frygten, fred er dit grundstof!
 • Har du problemer med at sove?
 • Dulmer du den smerte, du inderst inde ønsker at forstå og forløse? 
 • Er du energiforladt og fortvivlet?
 • Ønsker du at stoppe med at ryge?
 • Har du problemer med at blive gravid?
 • Har sygdom og stress overtaget dit liv? (Ofte opleves spontan helbredelse) Når vi fyldes af livskilden, er kroppen selvhelbredende!
 • Har du bare brug for et dejligt løft?
 • Har du svært ved at styre dine tanker og dit temperament?
 • Kom og få helet fortiden, og lad dig forfriske af nutidens vidunderlige muligheder.
 • Du vil opleve, at behandlingen vil påvirke din familie og dine relationer positivt!
 • Har du prøvet alt hvad du troede var muligt?
 • Vores hjerne kan ikke forstå det der sker ved healing, men har det nogen betydning?
 • Når blot det der skabte dig og genskaber dig, igen får lov at strømme frit til dig og fra dig.
 • Er du parat til forandring?
 • Er du klar til at tage ansvar for dit liv?
 • Da vil du oplever indre fred og store resultater allerede efter første session. 

Glæder mig til at møde dig!


Om kosttilskud

Vitaminer og mineraler

Vi har alle brug for at få samtlige vitaminer og mineraler, primært gennem vores kost og sekundært via kosttilskud. Ifølge biopater og naturopather og Orthomolekylær medicin, er det faktisk umuligt at få alt, hvad vi behøver igennem kosten. Derfor er det en rigtig god idé at sørge for at få sine daglige kosttilskud.

En Bog om emnet:
Lev sundt med vitaminer og mineraler af: Henrik Dilling 

I Danmark styres mængden af vitaminer og mineraler af hhv. fødevarestyrelsen og lægemiddelstyrelsen. De stærke vitaminmineralprodukter hos lægemiddelstyrelse kræver mere dokumentation for virkning og indikationer end almindelige kosttilskud, og registrering og vedligeholdelse af registrering ligger på samme niveau som lægemidler.
De stærke vitaminer og mineraler er i Danmark dog sjældent så stærke, som produkter fra USA og verden over diskuteres det uophørligt hvilke doseringer der er de bedste.

Faktaboks.
Hver dag hele året rundt bør fyldes med de rette vitaminer og mineraler til at forebygge sygdom. Vælg et produkt, som indeholder så mange forskellige vitaminer og mineraler som muligt.
Et kosttilskud med god dokumentation på bi tilgængelighed er Mulitvitamin Pharama Nord. Ønsker du et flydende kosttilskud kan du anvende fx Mivitotal fra Anjo.
Af stærke vitaminer og mineraler registreret under lægemiddelstyrelsen, finder du Omnimin fra Biosym. Læs mere på www.lægemiddelstyrelsen.dk under ”produktresumeer”

Anbefaler Bogen:
KERNESUND FAMILIE SÅDAN! AF: Ninka-Bernadette Mauritson

Er fyldt med gode råd om sund levevis, og henviser til kilder hvor du kan købe produkterne på nettet, samt henviser til oplysende kilder om en sund levevis. Familien er et bevis på, at det de skriver om virker. 

Kosttilskud der styrker immunforsvaret: Kan du også læse om i Kernesund familie. Ydermere er der oplysning om hvor produkterne kan købes på nettet, og hvad de virker for.

Bogen skriver b.la.

Kosttilskud, omega 3- olier.

Hvorfor er de så livsnødvendige?

Omega 3-olierne styrker synsudvikling, og immunforsvar. De vigtige omega 3 fedtsyre i levertran og især i fiskeolie er fedtsyrerne EPA og DHA. De er vigtige for børns udvikling af hjerne og syn. De har også vist sig at afhjælpe adfærdsproblemer, styrke immunforsvar, humør, hukommelse, fokus og indlæring, disse to fedtsyrer findes ikke i andre omega 3-olier som fx hørfrøolie. Derfor skal autistiske børn, skizofrene, ADHD, NLD, hyperaktive, dampmennesker og andre følsomme individer have dem trods forurening i havene. Fordelene overskygger i den grad ulemperne. Hørfrøolie er også omega 3-olie. Det indeholder alfalinolensyre, som omdannes til EPA i kroppen. Men kun hvis man er godt dækket ind med vitaminer og mineraler i kroppen. Desuden går man glip af fedtsyren DHA, hvis ikke man spiser fiskeolie. Og følsomme mennesker, som for eksempel autister, kan have svært ved at omdanne hørfrøolien. Derfor skal de have fiskeolie eller levertran. 
Optimal daglig olieindtag ifølge sygeplejerske og ernæringsterapeut Thorbjørg Hafsteinsdottir fra Sundhedsrevolutionen: 

1 spsk. Levertran ELLER 2-3 spsk. Fiskeolie (bedst) til autister med adfærds udfordringer
ca. 2 spsk. Kokusolie
2 spsk. Livets olie (eller blandet hørfrø og kæmpenatlys)


Coaching af særlig sensitive

Er du et følsomt og særlig sensitivt menneske? kunne du tænke dig at få inspiration til hvordan du bruger din følsomhed, som en styrke i dit private liv, på arbejdet eller som terapeut?

Stiller jeg mig med glæde til rådighed. Du kan bestille en Healende Coaching enten privat, eller bede din arbejdsgiver om et forløb hos mig i Skovens Helse (se under Coaching af særlig sensitive.)

Alt er energi og hvad gør man, når man pludselig opdager at have overtaget en tung energi? 

Det er meget enkelt-----når du vedkender dig din åndelighed, er du en transformerende kilde ----- det er det alle følsomme mennesker kan, og må erkende for at kende deres eget værd.

Et følsomt menneske, er i stand til at hente endnu mere lys ind i verden en et ikke følsomt menneske, det kræver blot at man er bevidst om at ændre antenneforholdene, så de rækker sig imod lyset. Vi kan jo blot kigge på hvordan naturen gør.

Glæder mig til at møde dig, og være din Kickstarter og inspirator.

Dorrit


Er en Lys bærer ”Et særligt følsomt menneske”?

”Vi er åndelige væsner med sjæle, der eksisterer i en åndelig verden, og fysiske væsner med kroppe og hjerner der eksisterer i en materiel verden”
John C. Eccles. (1903 – 1997), neurofysiolog.

En ”Lys bære” kalder jeg et menneske, som er særlig følsom. Så følsom at man næsten mærker omgivelserne som om det var en selv. 

En Lysbæres særlige sensitive evne, er udviklet via mange smertefulde inkarnationer. Ifølge ” Martinus” er der kun en vej til humanitet, og det er igennem lidelsen, når vi har erfaret lidelsen tilstrækkeligt, har vi evnen til det modsatte, nemlig næstekærlighed og omsorg.

Når antennen er rettet horisontalt, bliver man let til offer for den tunge energi og mørke der omgiver dem. Men når antennen er rettet opad (vertikalt), på samme naturlige måde, som når blomsten rækker sig imod solen, da er følsomme mennesker i stand til at hente større mængder lys ind i verden end ikke følsomme mennesker. Potentialet for at oplyse sine omgivelser er stort. Bevidsthed er nødvendig for at denne lys kontakt og helende evne kan integrere.

I denne bog vil jeg beskrive min erfaring, og hvilke praksis der fungerer for mig

Jeg har lært denne ”Healende Meditation” af min vejleder. kombineret med universets healende sang, er den meget enkel og stærk.

Børn henter lys ind når de falder i staver, derfor må vi aldrig forstyrre denne åndfulde meditative stund.  I Lyspausen, tankers lyset på til kommende møder i verden. Man kan undre sig over, hvorfor voksne har glemt denne naturlige evne til at blive tanket op og nulstillet. 

Følsomme mennesker er mere empatiske, og føler den anden som var det en selv. Deraf denne ansvarlige og omsorgsfulde natur.

Når det følsomme menneske, har deres antenne forhold rettet horisontalt, vil deres omgivelsers energi/ overbevisninger/ lærdom overtage dem, og gå ind i dem, hvilke giver en følelse af at være overtaget, man kan føler sig ensom, tappet, fængslet, vred frustreret, sløv, 

VIGTIGT!!!! DET ER ALT AFGØRENDE, AT DER I BARNETS LIV ER MINDST EN VORKSEN, DER ER ÅNDELIG ANSVARLIG, FOR SIG SELV OG BARNET. 

Hvad menes der med at være åndelig ansvarlig?

I sin enkle form, handler det om at TRO.

1.Tro på at man er en del af noget større, den skabende kilde, som her betegnes som lyset. Lysets skabende kilde, er i alt det skabte. Som solen er i solstrålen.

2. At henvende sig til lyset på sin egen måde. Det vi kalder Bøn, er en kommunikation, noget dybtliggende i dyr og mennesker, Dyrene skriger og menneskene beder, når vi er presset og bange. Hvad er det vi beder til? 

3. At meditere/ falde i staver/ bruge det dybe åndedræt (åndedræt står for åndelig frihed her på jorden). 

At benytte sig af lyspauser så ofte det er nødvendigt, og på den måde bevare balancen imellem det åndelige og fysiske, de indre og det ydre liv. Hvis vi mister denne balance, mister vi på en måde os selv. Når vi bliver for tilpasset i den ydre verden, mister vi os selv og vores sande formål og evner. Denne følelse gør at stjernebarnet/lysmennesket føler sig overset, og frustreret, fordi de har så stor en rigdom, kærlighedsevne, medfølelse, klarsyn, intuitive evne, klarfølelse, klarhørelse, som en del af deres evner og tilgang til livet. De har også adgang til en viden der ligger i deres åndelige erfaring, og nogen også den viden der ligger i universets bibliotek.

Det er store resurser vi går glip af, når vi ikke lytter til visdommen i disse børn.

Denne bog har til hensigt at give redskaber, og inspiration til hvordan en Lysbærer husker sine lyspauser/ åndehuller / falder i staver, og på den måde holder sin forbindelse til lyset, hvordan man løfter sine omgivelser ind i lyset.

Lysbærerens opgave er at oplyse mørket på vejen, som solstrålen gør natten til dag. 

Da det ikke er et fag vi har haft i skolen, er der netop behov for denne viden og erfaring, fra en voksen Lys bærer .

Det kræver lys pauser/ meditative stunder/ at falde i staver. Børn falder i staver, som noget helt naturligt, det er en meditativ tilstand, hvor sindet falder til ro og der bliver skabt forbindelse til sjælens kilde, som vi her kalder lyset. I denne tilstand heler man sig selv, men er også i stand til at være kanal, som sender lys og healing til omgivelserne.

Vi har alle vores helt eget forhold til kilden. Som en solstråle må være i kontakt med solen, for at oplyse mørket og gøre natten til dag.

En dreng på 7 år kom til mig med sin mor. Jeg sagde til han mor, da hun bestilte tid, at hun skulle sige at de skulle besøge en guldgraver. Det er nemlig det der sker når jeg oplyser ham og viser ham hvordan han op lyser sig selv, og sine omgivelser. Drengen havde svære problemer i skolen, og skulle udredes for en diagnose. Da vi havde gjort arbejdet, spurgte han mig. ”Kalder de mig så ikke Gorilla mere?” Hvortil jeg svarede, tror du det er lyset eller mørket i dem der kalder dig Gorilla? Han smilede.

Mennesket adskiller sig fra naturen ved, at vi har en fri vilje. Det der er helt naturligt for blomsten, når den rækker sig imod lyset, er ikke en selvfølge for mennesket. Vi er kommet for at erfare hvordan det føles, at være i en fysisk verden adskilt fra lyset i den åndelige verden, og hente denne naturlige forbindelse hjem, når længslen efter lyset blive for ubærlig. 

Den fysiske verden er et sted hvor vi føler og på den måde høster karmisk erfaring. Når vi har slået ihjel og blevet slået ihjel, tilstrækkelig mange gange, høster vi en erfaring i sjælen, som gør os empatiske og medfølende.

Vi behøver ikke at blive i smerten, den skal vi lærer at give slip på, det sker i vores lyspauser, stille stunder hvor vi beder om hjælp til at tilgive, alt som har spillet en smertefuld rolle i vores liv. 

Vi må gå igennem tilgivelsens port for at komme til frihed. 

Vi må gå igennem frygtens port for at komme til fred.

Mere om Martinus åndsvidenskab, kan du finde på www.Martinus.dk 

Hvordan kan det mon være, at nogle er født mere sensitive end andre?

Den forklaring Martinus giver på det spørgsmål, er logisk, og giver mening for mig.

Martinus forklarer det sådan:  
Når Individet erfarer smerten, er det vejen til forståelse af andres smerte. Lidelseserfaring hvor vi oplever smerten, og på den måde opbygger medfølelse og humanitet i vores ”talent kerne” som vi tager med os liv efter liv.

Humane mennesker har medfølelse og empati. I den højt udviklede form, nænner mennesket ikke, at gør andre ondt. I stedet tilgives det onde.