Inspiration

Bøn er kommunikation med universet. Vogt dine ord, tanker og hensigter. Vi har længe nok sendt det ud der gjorde os til ofre. Nu er tiden inde til at kommunikerer det ud som gør os til mestre!

God fornøjelse,

1. Jeg beder om adgang til det guddommelige kærlighedsrum --- hvorfra guddommelig helbredelse regulering – forløsning - og metafysisk medicin, strømmer på alle kendte og ukendte planer i mig og omkring mig, så langt mit lys kan nå. Det takker jeg for. Lad der være lys.

2. Tilgivelse, er nøglen til frihed: Jeg sender tilgivelse og velsignelse til alle der har spillet en smertefuld rolle i mit liv, også mig selv. 

3. Beskyttelse: Jeg går i Jesus Kristus hvide lys og intet ondt kan nå mig, Tak.

4. Jeg tror på at jeg er helbredt i min krop, som jeg allerede er helbredt i min sjæl.

5. Jeg erkender at jeg har taget fejl. (af det mørke der begrænsede mig. Jeg er uovervindeligt lys.

6. Ved besættelse: Jeg åbner mig for det guddommelige lys, der kan forløse alt det der er uforløst i mig, og i alt det der er involveret i mig.

Brug åndedrættet som en forløsende kilde der bringer det uforløste ind i lyset. Husk! Du er porten til det himmelske. Derfor er det af stor betydning, at du ikke dvæler ved historien, som fastlåste den uforløste ånd. Giv byrden fra dig. Giv slip. Lad der være lys.

Send også lyset ind i huset i alle de lag som mangler lys og forløsning. Lad engle stå vagt. 

Den guddommelige vilje ske.

Tak


At blive meditativ, at vende bevidstheden indad og opad (vertikalt, at kommunikerer med universet.

Du siger højt, eller tænker: Jeg åbner mig op. Dyb vejrtrækning og mærk effekten af dine ord. Sig jeg beder om jordforbindelse, dyb vejrtrækning og mærk effekten af dine ord. Det er min hensigt at forene min krop med min sjæl, dyb vejrtrækning og mærk effekten af dine ord. Lad din kop og sjæl forenes via dit bevidste åndedræt. ( Det er hensigten, der er afgørende for at det sker). Du søger nu ind i sjælens essens - bliv et med den væren, der er dit sande evige fredfyldte sjælerum. Sjælen har koden til helhed, og er allerede forenet med livskilden. Åben dig op, lad livskilden strømme frit i dig og fra dig. Tillad dit rige indre liv at fylde dig, så du forfriskes og forløses, inspireres og afgiftes. Du vender tilbage til det selvhelbredende rum, hvor du er beskyttet og styret indefra. Herfra kan du bare lade tankerne gå, følelserne gå ind i lyset, og tjene som næring til lyset, i virkeligheden kan du lade alt være der hvor det hører til, og lade dig selv være der hvor du hører til, nemlig i det kærlighedsrum som beskytter dig, og som du tiltrækker via tanker, ord og følelser, som har rod i kærligheden. I den anden ende af dit åndedræt er sjælens lys, det tager du ind via dit bevidste åndedræt – på udåndingen slipper du det som ikke er af lyset, og giver det over til lyset. Dit lysende netværk (englene) tager sig af resten, når du beder dem om det. (tak).

I den anden ende af dit åndedræt, er din sjæl, som er i et med den skabende kilde. Det er op til dig, at definerer dit forhold til dit himmelske ophav kilden. Der ligger forskellen imellem religion og spiritualitet,) Dit åndedræt er et med livets ånde, den hellige ånde er i dig, og forløser og forfrisker igennem dig. Det er en naturlig iboende livskraft du har med dig når du åbner dig op. Hvad er en krop uden en sjæl?

Åndedrættet – er vejen til din vigtigste energikilde:

Åndedrættet er den hurtigste måde at genvinde din indre balance. Åndedrættet er under din viljes kontrol, når du er bevidst derom.

Åndedrættet forbinder krop og bevidsthed, hjerne og hjerte. Når åndedrættet er aktivt og i harmoni, kan du tænke og mærke samtidigt. Når dit åndedræt ”forlader kroppen” gør din opmærksomhed også.

En livgivende indånding kommer ned i maven. Udåndingen er vigtig, pust langsomt mentalt og fysisk ”affald” ud. 70 % af kroppens affaldsstoffer udskilles via udåndingsluften.

Din vejrtrækning viser hvordan du har det og hvordan du har, det afslører din vejrtrækning. Giv åndedrættet opmærksomhed – det er LIV.  Du Kan ikke trække vejret roligt, og være stresset på samme tid.
Bevidsthed: Om hvilke ord du siger og hvilke tanker du tænker! Beskyttelse: Du har et lysende netværk dit forsyn består af engle/sjælevenner, som hjælper dig med at lykkes, men du har din frie vilje, og de kan kun hjælpe dig når du beder om det. Bed dine kære englene, om at fylde dig med helligåndens skabende lys, omkranse dig, hjælpe dig, beskytte dig og dine kære, dit hus din bil din ejendom osv. Gør det flere gange om dagen, da lyset jævnlig må hidkaldes for at være intakt.

Tak!

Forløsning:( også af hvileløse sjæle/spøgelser) du er en ”gateway to Heaven”, men du skal ikke være til rådighed altid.

Jeg anbefaler dig at bede dine engle om, at indkvarterer de spøgelser, der har brug for din hjælp til at blive forløst fra det jordiske, på englehotel. Så er det dig der bestemmer hvornår du har tid og overskud til at hjælpe dem op. Du vælger et tidspunkt der passer dig, og gør så din tjeneste. Jeg kender en ung pige, der sender spøgelser op onsdag aften kl. 20. det foregår i hold på 10 ad gangen, hun sender ca. 4 hold op på sådan en aften. Så er der system i sagerne!!!! Sådan! Det er lige så naturligt som at hjælpe en blind over vejen.

De magiske ord ved besættelse. Jeg åbner mig for det guddommelige lys, der kan forløse alt det der er uforløst i mig, og omkring mig---- og lad der være lys, det takker jeg for----- Dyb vejrtrækning. Du kan også vælge at benytte dit dybe åndedræt. På indåndingen indånder du lyset og på udåndingen giver du det uforløste over til lyset, og lyset tager sig af resten. Husk! Det er hensigten der er afgørende for resultatet. Tak for din tjeneste. 

Frygt kan på samme måde forløses via åndedrættet. Åben dig op, imens du minder dig selv om, at hver gang du møder frygten, eller en anden begrænsning, så tændes det uovervindelige i dig, der ophæver denne begrænsning. Du kan sige:

Guds fred vær hos mig og vis mig hvordan jeg overvinder frygten. Det vigtigste er, at de ord du siger, er noget du kan stå inde for. Tiden er inde til at erkende sin åndelighed, det er der vores sande styrke kommer fra. Ånd betyder bevidsthed.

Gå igennem frygten, idet du siger: Guds fred vær hos mig og vis mig hvordan jeg overvinder frygten ----” Jeg er det der ophæver frygten, jeg er uovervindelig fred, jeg er inkarneret fred. Tak!

Tilgiv alt og Velsign det guddommelige i alt, det er opløftende og beskyttende både for dig og for dem din velsignelse strømmer til. 

Kærlighed Dorrit

Spørgeskema

 1. Er der noget der afholder dig fra at være så ægte og vital som muligt? Hvis ja hvad holder dig tilbage?
 2. Hvad kan du lide og sætter pris på ved dig selv?
 3. Hvad mangler du i dit liv?
 4. Har du et kærlighedsforhold til nogen? Hvis ja er du så lykkelig i det? Hvis nej ville du så ønske at du var det?
 5. Er du tilfreds med dit arbejde?
 6. Føler du, at du er i kontakt med formålet med dit liv?
 7. Bliver du seksuelt tilfredsstillet, enten sammen med en partner eller af dig selv?
 8. Udtrykker du dig kreativt? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, føler du dig kreativt blokeret, som om du har noget i dig der længes efter at komme til udtryk?
 9. Har du en sund økonomi, eller er penge en stressfaktor for dig?
 10. Hvis din gode fe kunne ændre en ting i dit liv, hvad ville du så ønske dig?
 11. Hvilke regler følger du, som du ville ønske, du kunne bryde?

Alle aspekter af vores levevis,  påvirker  vores mentale sundhed, og derigennem kroppens helbred.

Grundlæggende behov:

 • Sunde forhold, stærkt netværk af familiemedlemmer, venner, partner og kolleger.
 • En sund meningsfuld måde, at tilbringe vores dage på.
 • Et sundt og fuldstændigt kreativt liv, der giver vores sjæl lov til at synge sin egen sang.
 • Et sundt spirituelt liv, der rummer en forbindelse til det hellige i livet.
 • Et sundt seksualliv, der giver os frihed til at udtrykke vores erotiske selv.
 • Et sundt økonomisk liv uden unødig økonomiske bekymringer.
 • Et sundt miljø uden giftstoffer.
 • Et sundt mentalt og følelsesmæssigt liv, som er kendetegnet ved optimisme og lykke uden frygt, angst depression og andre mentale belastninger.
 • En sund livsstil, der understøtter kroppens fysiske helbred, for eksempel igennem sund kost, motion, tilstrækkelig søvn, fri for usunde rusmidler.