Bøn

Frans af Assisis bøn

Herre gør mig til redskab for din fred.
Lad mig sprede kærlighed hvor hadet hersker,
Tilgivelse hvor nogen er såret, 
Enighed hvor der er strid,
Tro hvor tvivlen råder,
Sandhed, hvor der er begået fejl,
Håb hvor der er angst og nød,
Glæde hvor der er sorg,
Lys hvor der er mørke. 
Guddommelige Mester. Lad mig søge
Ikke så meget at blive trøstet som at trøste,
Ikke så meget at blive forstået som at forstå,
Ikke så meget at blive elsket som at elske.
For det er når vi giver, at vi får,
Når vi er fortabt, at vi finder os selv,
Når vi dør, at vi genopstår
Til evigt liv