Nikolaj på 7 år havde tilpasnings problemer

På en dejlig solskindsdag kørte vi for første gang, Nikolaj og jeg, ind igennem skoven for at besøge Dorrit og Skovens Helse. Vi var begge spænde på at møde Dorrit og se hvad hun forhåbentlig kunne gøre for Nikolaj.

….Nikolaj har haft det svært med at omgås mange mennesker på en gang, og ved at indordne sig i klassen.

Nikolaj er 7 år og går i 0.kl. Nikolaj er meget velbegavet og ved rigtig mange ting….. nogle gange keder Nikolaj sig og kommer til at optræde forstyrrende. Læren opfatter, at Nikolaj vil forstyrre undervisningen og oplever, at han overskrider hendes grænser. Nikolaj har desuden gennem det sidste halve år haft dobbeltsyn og sløret syn på sine øjne. Han er blevet grundigt undersøgt af øjenlæger og specialister i øjensygdomme, de har dog ikke kunne sætte en diagnose, men de har heller ikke været i tvivl om at Nicolaj havde det svært med sine øjne… - det viste undersøgelserne og pegede i flere retninger.

Men heldigvis kom Nikolaj til Dorrit! Hun kunne fortælle at Nikolaj er et meget sensitivt barn, som man ikke kan putte i en kasse. Nikolaj føler meget let hvordan andre mennesker har det og hvordan de føler.

Bl.a. hvis nogle sidder og er kede af det eller har ondt i maven osv. Så forsøger Nikolaj at hjælpe personen med at få det bedre ex. ved at flytte fokus fra personen over på sig selv, samtidig med at han optager den negative energi. Dette er det der ofte gør at læreren opfatter ham som urolig og forstyrrende.

Bare det at han siger ting han ved, inden det er planlagt i undervisningen.

Men Dorrit har nu hjulpet Nikolaj til at blive bedre til at finde sit ”lys” hvor han kan finde sin base, og kan føle sig tryg og ”fredet” så han ikke længere er symptombære af omgivelsernes energier. Alle disse negative energier og påvirkninger, mente Dorrit havde sat sig på hans øjne og dette gav sig til kende ved at ”det hele” var sløret og dobbelt når han så på ting. Nogle dage efter besøget hos Dorrit spurgte jeg Nikolaj hvordan det gik med hans øjne, svaret var:” Fint – ligesom før det blev dobbelt og slørret”. Så nu venter vi spændt på næste tjek på øjenafdelingen… Vi har for nylig været til samtale på skolen, hvor der blev sagt, at der var sket ”noget” med Nikolaj i den positive retning!  Efter besøget har Nikolaj hvilet i sig selv og været meget rolig, faktisk har vi alle fem i familien haft det meget bedre! Vi vil anbefale andre børn som har det svært med at finde sin plads i klassen/familien ja i samfundet – om at gøre et besøg hos Skovens Helse utroligt hvad Dorrit kan gøre for en…

På gensyn Dorrit & tak for hjælpen
Nikolaj & Mor