Til forsiden
Velkommen til Skovens Helse
Helende meditation
Healing
Succeshistorier
Følsomme mennesker
Bitter fakta om sukker
Spontan helbredelse
Bønner
Nyttige informationer
Kost & gode råd
Prisliste
Åbne meditationer
Foredrag og Seminar
Kontakt
Forsiden
 

Spontan helbredelse

SPONTAN HELBREDELSE ER NATURLIGT, DET SKAL BARE FORSTÅS

- Ofte oplever jeg spontan helbredelse i mit arbejde.

- Kan det forklares på en logisk måde?

- Når vi mennesket tilpasser os, mister vi ofte noget af os selv.

- I vores iver efter at blive elsket, lærer vi at gøre det vi får anerkendelse for.

- Det skaber et tab af ens egen livsenergi

- Kroppen kan komme sig, når den fornødne livskraft er til rådighed.

- Healing betyder at gøre hel.

- Kroppen følger sindets balance.

- Sjælen indeholder det unikke, hos det enkelte menneske.

- Det enestående hos det enkelte menneske, er det der kan tilføre verden det nye, og forfriskende.

- Kroppen fortæller os igennem sygdom noget om vores pålidelighed, over for vores indre sandhed.

- Nedbryder vi os selv, eller vogter vi det talent vi er født med?

- Hvis ikke vi forstår at lytter til os selv, opstår der adskillelse imellem krop og ånd.

- Er dette egoisme? NEJ det er idealisme.

- Healing er at forene det der er blevet adskilt, at gøre hel.

- Healing er energi der strømmer frit i luften lige som bølgelængder til vores tv og telefon osv.

- Det er forklaringen på, at fjernhealing kan lade sig gøre.

- Når jeg healer får jeg energien fra livskilden. Der opstår en svag brise og en rislen i min krop, det er sådan det føles når jeg arbejder som helbreder.

- De bølgelængder vi er omgivet af, er det der giver os livsenergi, eller det modsatte.

- Vi mennesker ved med vores sanser når det er godt at være i hinandens selskab, eller det modsatte. Vi er omvandrende bølgelængder/antenner.

- Hvis vi ikke er på bølgelængde med de mennesker eller dyr vi er sammen med, forstår vi ikke hinanden. Via healingen kan genskabes bølgelængde.

- Kroppen husker alt, den viden er meget nyttig når man skal helbrede. En simpel muskeltest kaldet Kinesiologi, kan fortælle hvor kroppen er blokeret.

- Muskeltesten på små børn og dyr kan foregå igennem en stedfortræder. Det er dog ikke nødvendigt da andre metoder også anvendes.

- Når blokeringerne er identificeret begynder jeg at heale, der strømmer helbredende energi til kroppen

- Det er naturligt at kroppen kan komme sig. Den skal blot have de rette betingelser.

- Kroppen følger sindets balance, når sindet går i balance og slapper af, følger kroppen efter, ben bliver lige lange, spændinger i muskler, og i organer, slippes fordi den rette livsenergi vender tilbage til cellen.

- Kærlighed må have en central placering i arbejdet, da det netop er kærligheden der er den helbredende kraft.

- Vi taler om kroppen som et elektrisk system. Vi kender alle udtrykket "jeg er helt flad på batterierne" eller " Jeg er helt energiforladt" Kroppen er netop et kompliceret mønster af hvirvlende energier der styres af elektriske impulser.

- Det videnskaben ikke ved er at elektromagnetisk energi dybest set er bevidsthedsenergi, der bl.a. stammer fra vores adfærd, og måden vi tænker på..

- Det gælder om at genoprette den sunde balance ved at styrke følelsesenergien dvs. den såkaldte negative ladning. Det videnskaben kalder elektricitet, er kun dens virkning, nemlig af spændingen imellem en plus-pol og en minus-pol. I en sund celle er spændingen ifølge ( V. Schjelderup: " Helbredelsens grunde ",Munksgaard 1991) på 70 mV ( mikrivolt) en cancercelle har en spænding helt ned til 10 mV : Det gælder om at genoprette den sunde balance ved at styrke følelsesenergien. Hvis man ved hvordan det gøres, kan helbredelse ret hurtig ske. Der dannes hvert sekund 10 mill. nye celler i kroppen. Da celler har en livlig kommunikation vil nye sunde celler kunne påvirke de syge og få overtaget. Set med åndsvidenskabelige øjne, handler det om, at formindske tyngdeenergien i vores tankeklima.

 

.
Skovens Helse  ·  Dorrit Kristensen  ·  Bjergvej 32  ·  9330 Dronninglund  ·   Telefon 2076 3715  ·  skovenshelsegmail.com