Til forsiden
Velkommen til Skovens Helse
Helende meditation
Healing
Succeshistorier
Følsomme mennesker
Bitter fakta om sukker
Spontan helbredelse
Bønner
Nyttige informationer
Kost & gode råd
Prisliste
Åbne meditationer
Foredrag og Seminar
Kontakt
Forsiden
 
Inspiration til at få opfyldt sine drømme!
[Nyttige informationer]

Den gamle vise Indianerhøvding, sad og gav sin livsvisdom videre til sine børnebørn. Inden i os kæmper to ulve sagde han, den ene er en god ulv og den anden en ond ulv.

Den gode ulv er styret af tanker som har rod i kærligheden, og opmuntrer og hjælper os med, at være en vinder. Den gode ulv kæmper for lyset, og gøre os til mester, og fastholder os i livsglæden, og hjælper os altid med at fastholde den vej, hvor hjertes drømme bliver opfyldt.

Den onde ulv gør os usikker og bange og adskiller os fra lyset. Den onde ulv gør os til offer for livets udfordringer, og tillade onde tanker at overskygge vores drømme.
Hvem vinder spurgte et af børnebørnene? )))) Det gør den Ulv du foder mest!

Lær at spille livets spil af : Florence Schovel – Shinn. Har været til stor hjælp og inspiration i mit eget liv, og har givet inspiration til denne tekst. Forfatteren var en meget efterspurgt lærer, som levede i New York og dødede i 1940. Hun hjalp folk med at få deres drømme opfyldt, ved at tale ordet, og lærer mennesker at Kommunikerer med Gud -vores højere magt – Skaberen. Hun fortæller os hvor stor en styrke der ligger i Bønnen.

Jesus lærte os. at livet er et herligt spil der handler om at ” At give og at modtage.

”Hvad en et menneske sår skal det høste”

Hvilke betyder at ligegyldigt hvad mennesket sender ud i ord eller gerninger, vil det vende tilbage. Hvis han giver had, vil han modtage had, hvis han giver kærlighed vil han modtage kærlighed. Hvis han snyder vil han blive snydt. Vi får også at vide, at forestillingsevnen spiller hovedrollen i livets spil.

”Vogt dit hjerte (eller forestillingsevne) mere end alt andet. Thi derfra udspringer livet” (Ords pr. 4.23)

Det betyder at hvad mennesket forestiller sig, vil før eller siden komme til udtryk i hans liv.

Fantasien (forestillingsevnen) er blevet kaldt ”Sindets saks”, Den klipper uophørligt billeder ud som mennesket ser det, og før eller senere møder han sit eget skaberværk i sin ydre verden. For at kunne optræne sin forestillingsevne må vi forstå sindets måde at arbejde på. Grækerne sagde: ” Kend dig selv” Man kan opdele sindet i tre dele: Underbevidstheden, bevidstheden og overbevidstheden. Underbevidstheden er kraft uden retning, den gør hvad den får besked på, hvad
mennesket dybt føler eller forestiller sig, påvirker underbevidstheden, og det bliver udført til mindste detalje. Bevidstheden er blevet kaldt det kødelige sind, der ser død og sygdom som begrænsninger, som påvirker underbevidstheden.

Overbevidstheden er Guds-sindet inden i ethvert menneske, og det er de perfekte ideers rige. I det findes ”det perfekte mønster”, som Platon talte om. Den guddommelige plan; For der er en guddommelig plan for ethvert menneske. Der er en plads, som du skal opfylde, og som ingen andre kan opfylde, noget du skal gøre som ingen andre kan gøre. Der er et perfekt billede heraf i overbevidstheden. Almindeligvis farer det gennem bevidstheden som noget uopnåeligt – ”noget der er for godt til at være sandt” I virkeligheden er det menneskets skæbne (bestemmelse) der vises i glimt af ” Den uendelige kilde”, som findes inde i mennesket selv. Imidlertid er mange mennesker uvidende om deres sande skæbne, og de stræber efter noget der ikke tilhører dem, og som vil gøre dem ulykkelige.
Jesus Kristus lærte os at menneskenes ord spiller en væsentlig rolle i livets spil. ”Ved dine ord skal du retfærdiggøres og ved dine ord skal du dømmes”

Der er rigelighed på menneskets vej, men det kan kun manifesteres gennem ønsker, tillid og det talte ord. ”Bed, så skal der gives jer, søg så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” ( Matt.7:7)
Bøn; Din vilje ske denne dag! I dag er en fuldkommen dag, jeg takker for denne perfekte dag, hvor mirakel skal følge på mirakel og underne aldrig må ophøre. ( Gør denne til en vane og du vil se undere og mirakler komme ind i din tilværelse.
Bøn: Sig disse ord med kraft og overbevisning; ” Jeg ødelægger og destruerer nu ved mit talte ord, alle usande overbevisninger i min underbevidsthed, og de. skal vende tilbage til deres oprindelige intetheds støvbunke, thi de kommer fra mine egne tomme forestillinger. Jeg laver nu mine perfekte overbevisninger igennem min indre Kristus – overbevisninger om sundhed, rigdom, kærlighed og perfekt selvudfoldelse. Dette er livets orden, spillet når det er fuldendt. Mennesket kan ændre sine livsbetingelser ved at ændre sine ord.. enhver som ikke kender ordets kraft, er bagud for sin tid. ”Død og liv er i tungens vold”( ordspr.18:21).

Med den tekst vil jeg opmuntre dig til at skrive dine ønsker ned, klippe dem ud af blade og aviser, gemme dem i din ønskeboks så gud og englene kan opfylde dem. Blot er det sådan, at hvis vi nære den onde ulv, vil der gå mørke skyer hen over vores ønsker og englene kan ikke længere se dem.

God fornøjelse Dorrit
www.skovenshelse.dk

 

.
Skovens Helse  ·  Dorrit Kristensen  ·  Bjergvej 32  ·  9330 Dronninglund  ·   Telefon 2076 3715  ·  skovenshelsegmail.com