Til forsiden
Velkommen til Skovens Helse
Helende meditation
Healing
Succeshistorier
Følsomme mennesker
Bitter fakta om sukker
Spontan helbredelse
Bønner
Nyttige informationer
Kost & gode råd
Prisliste
Åbne meditationer
Foredrag og Seminar
Kontakt
Forsiden
 
Hvad tanker kan
[Nyttige informationer]

Teosoffen Annie Besant mente, at bevidstheden bestandigt ændrede sin vibration. Når vi kommer i berøring med en, hvis tanker er ophøjede, vil hans tankevibrationer vække vibrationer i vores mentallegemer, der er i stand til at svare. Den nytte og fordel, vi modtager fra ham, beror i stor udstrækning på vor egne tidligere tænkning og vor "forståelse" af ham, for vor evne til at svare betinges af denne.

Han kan kun tænke sine egne tanker, men når han gør det, fremkalder han derved tilsvarende vibrationer i tankestoffet omkring sig. Disse spiller på os og femkalder i vore mentallegeme sympatiske vibrationer, som igen påvirker bevidstheden. En tænker uden for os kan kun påvirke vor bevidsthed ved at vække disse vibrationer i vore mentallegemer.

Men det er ikke altid, at fremkaldelsen af sådanne vibrationer, der kommer udefra, efterfølges af forståelse. Virkningen ligner undertiden den, som solen, regnen, og jorden øver på frøkornet der ligger begravet i mulden. Man mærker i begyndelsen intet synligt svar på de vibrationer der spiller ind på frøkornet, men i dets indre er der en fin sitren af det besjælede liv. Denne sitren vil vokse sig stærkere og stærkere dag for dag, indtil det voksende liv bryder frøskallen og udsender rødder og vækstspire.

Således også med sjælen. Der er en svag dirren indvendig i bevidstheden, før den er i stand til at give et svar udad på de indtryk, den har modtaget. Og selv om vi endnu ikke kan forstå en ædel tænker, så er der dog inden i os en ubevidst sitren, som forløberen for den bevidste reaktion. Når vi går fra en stor personlighed, er vi lidt nærmere det rige tankeliv, som udstrømmer fra ham, end vi var tidligere. Tankespiren er blevet født i os, og vore sjæle er hjulpet fremad i deres udvikling.

Ophavsmanden inden for den nyeste forskning om tankers helbredende virkning er forskeren Bruce Lipton, som har skrevet bogen "Intelligente celler". Han har bevist at, en tanke rejser igennem nervesystemet med høj hastighed og påvirker os på celleplan hurtigere, end du kan nå at sige nanosekund. forskning at tanker kan helbrede, han har skrevet en banebrydende bog med titlen "Intelligente celler" bogen fortæller helt enkelt og tydeligt hvordan vores celler styres af det miljø, vi skaber i kroppen de budskaber der udgår fra vores positive eller negative tanker. Hver eneste celle er i kontakt med det omgivende miljø via sin overflade, cellemembranen og dens receptorer. På præcis samme måde som vi mennesker er i kontakt med omverden via vores sanser. De modtager hele tiden impulser fra den ydre verden, og disse indtryk er afgørende for det meste af, hvad vi gør, siger, tænker og føler.

Du kan påvirke dine celler ved at påvirke deres miljø. Rent fysisk skaber du påvirkning på mange måder.

  • Ved den luft du indånder og dybden af dit åndedrag.
  • Ved det du spiser og dirkker.
  • Ved det stof din hud er i fysisk kontakt med.
  • Ved de elektromagnetiske stråler du udsætter dig selv for fra telefoner og andet udstyr
  • Og så den største og hurtigste faktor: dine tanker.
    "Du kan tænke forandring ind i dine celler på godt og ondt"

Cellerne Tilpasser sig:
Dit nervesystems interne kommunikation består af dine tanker.
Det handler ikke længere om tro - det handler om videnskab, og videnskaben slår nu fast, at vores tanker er den allerstørste faktor, når det handler om påvirkning af kroppen og vores helbred.

 

.
Skovens Helse  ·  Dorrit Kristensen  ·  Bjergvej 32  ·  9330 Dronninglund  ·   Telefon 2076 3715  ·  skovenshelsegmail.com