Til forsiden
Velkommen til Skovens Helse
Helende meditation
Healing
Succeshistorier
Følsomme mennesker
Bitter fakta om sukker
Spontan helbredelse
Bønner
Nyttige informationer
Kost & gode råd
Prisliste
Åbne meditationer
Foredrag og Seminar
Kontakt
Forsiden
 
Er vore tanker fundament for blodet?
[Nyttige informationer]

Er vores tanker fundament for blodets skabelse og dermed et godt helbred?

I følge åndsvidenskaben, er sygdom først og fremmest noget åndeligt, altså noget der ligger i vores åndelige legemer, det nogle kalder vores ”bio- elektriske felt” og andre kalder vor aura.

Enhver sygdom begynder som en ubalance i dette felt, som også kaldes vores ” bevidstheds felt”.

Derfra forplanter ubalancen sig til den fysiske organisme, hvor den manifesterer sig som en sygdom.

Martinus taler om ”livskraft” som det centrale for bevarelse af vores sundhed. I bogen ”Bisættelse” skriver han (kap. 43) ” I det tankerne er det samme som fine elektriske bølger, der gennemstrømmer organismen, vil enhver tænkning være identisk med en eller anden form for ”elektricering” af organismen, hvilket igen vil sige det samme som en ”overfysisk” kraftpåfyldning. Denne ”elektricering” eller kraftpåfyldning udløses direkte i blodet.

Tænkningen bliver derved det højeste fundament for blodets skabelse, og dets kvalitet må derfor stå og falde med tænkningens natur og kvalitet. Da blodet udgør det bærende fundament for selve organismens skabelse, vedligeholdelse og velbefindende, bliver tænkningen således selve livets allerhøjeste manifestationsfaktor. Det et menneske tænker bliver det.

Har det sygelige abnorme tanker, vil dets organisme blive sygeligt eller abnormt magnetiseret, hvorved den i tilsvarende grad må fremstå som usund og svækket, medens den ved lyse, sunde og normale tanker uundgåeligt vil komme til at fremtræde som udtryk for det højeste normale velvære.”

Hvordan mon det hænger sammen med andre teorier?
Tidligere fysiker ved NASA og healer Barbara Brennan beskriver auraen son det manglende led imellem biologi, medicin og psykoterapi. Det er auraen (eller biofeltet – kroppens energisystem), der forbinder bevidsthedens usynlige verden, med den fysiske krops synlige verden. Negative overbevisninger og blokerede følelser skaber skævhed i auraen, og slår på et tidspunkt igennem i den fysiske krop som sygdom eller sindslidelser.

Meditationens helbredende kraft?
Talrige undersøgelser har vist, at meditation kan forlænge livet, hæmme aldringsprocessen, styrke immunforsvaret, sænke blodtrykket, modvirke søvnløshed og dæmpe smerte – samt skabe mere glæde, indre fred og mental klarhed og løse følelsesmæssige problemer som angst, depression. En kvinde der led af anoreksi, beretter om hvordan meditation hjalp hende til at komme væk fra de tvangsprægede tanker, finde indre fred og nye perspektiver.

Meditation hjælper os med at komme forbi den venstre hjernehalvdels stadige geskæftige kværnen og ind i det drømmeagtige rum, som tilhører højre hjernehalvdel. At mediterer hjælper begge hjernehalvdele med at blive synkroniserede og fungerer harmonisk.

At mediterer regelmæssigt – eller anvende hvilken som helt teknik, der retter sig imod åndedrættet – er noget af det bedste man kan gøre for at fremme sundhed og velvære, lyder det fra Gill Edvards i bogen ”Bevidst Medicin”.

 

.
Skovens Helse  ·  Dorrit Kristensen  ·  Bjergvej 32  ·  9330 Dronninglund  ·   Telefon 2076 3715  ·  skovenshelsegmail.com